Κύριο περιεχόμενο

Μήνυμα ειδοποίησης

Υπηρεσίες

Μετά τις αρχαιρεσίες του έτους 2022 η σύνθεση της Διοικούσας Επιτροπής είναι η εξής:

Πρόεδρος                          :  Χρήστος Κεσόγλου

Αντιπρόεδρος                     :  Ιωάννα Ζαχαρού

Γεν. Γραμματέας                 :  Αικατερίνη Λορέντζου

Ταμίας                               :  Νικόλαος Χατζηδάφνης

Οργαν.  Γραμματέας            :  Δημήτριος Μισερλής

Μέλος                                :  Στυλιανός Καζεπίδης

Μέλος                                :  Νικόλαος Τικτόπουλος

 

 

Εξελεγκτική Επιτροπή:

Πρόεδρος: Χαράλαμπος Τοκατλίδης

Αναπληρώτρια Πρόεδρος: Μαρία Τζάλλα

Μέλος: Παρασκευάς Αμπατζής

Παρέχει εξατομικευμένη συμβουλευτική και παρέμβαση σε άτομα με πρόβλημα όρασης, τις οικογένειές τους καθώς επίσης σε κοινωνικές ομάδες, οργανισμούς/επιτροπές και κοινότητες. Μέσω της κοινωνικής έρευνας διακρίνονται οι ατομικές ανάγκες των Μελών μας με στόχο την αρτιότερη και στοχευμένη παρέμβαση. Πραγματοποιούμε διασύνδεση και εκπροσώπηση των Μελών μας σε φορείς, υπηρεσίες και οργανισμούς (ασφαλιστικά ταμεία, κέντρο πιστοποίησης αναπηρίας κλπ.)

Σκοπός της υπηρεσίας μας αυτής είναι η ΔΩΡΕΑΝ εκπαίδευση των Μελών του Συνδέσμου (από 6 ετών και άνω) αφενός στην Κινητικότητα και τον Προσανατολισμό δηλαδή στην εκμάθηση του ατόμου να μετακινείται με ανεξαρτησία, άνεση και ασφάλεια σε οποιοδήποτε χώρο (εσωτερικό ή εξωτερικό, γνωστό ή άγνωστο)  και αφετέρου στις Δεξιότητες Καθημερινής Διαβίωσης που περιλαμβάνουν εκμάθηση καθημερινών δραστηριοτήτων όπως μαγείρεμα, υγιεινή. Το πρόγραμμα αυτό πραγματοποιείται σε συνεργασία με την Αστική – Μη Κερδοσκοπική Εταιρία «Πρωτοπορία», που λειτουργεί στα πλαίσια του Κέντρου Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών (Κ.Ε.Α.Τ.).

Η υπηρεσία της Γραμματείας πραγματοποιεί την διαδικασία εγγραφής στο Σύνδεσμο των ατόμων με πρόβλημα όρασης. Αναλαμβάνει την ενημέρωση των Μελών σε θέματα που σχετίζονται με τον χώρο όπως συνδικαλιστικά θέματα, νομικά, επαγγελματικά και δραστηριότητες (π.χ. εκδρομές, εκδηλώσεις, συγκεντρώσεις κλπ). Αναλαμβάνει την διασύνδεση των Μελών μας με την Διοίκηση και επιμελείται των λειτουργικών ζητημάτων της Περιφερειακής μας Ένωσης σε συνεργασία με την Κεντρική Διοίκηση αλλά και με τους υπόλοιπους συνδικαλιστικούς Φορείς.

Το Δίκτυο Εθελοντών δημιουργήθηκε στο Σύνδεσμο το 2011, λειτουργεί υπό την εποπτεία της Κοινωνικής Υπηρεσίας και η εκπαίδευση των εθελοντών παρέχεται από την Υπηρεσία Κινητικότητας. Οι εθελοντές μας μπορούν να καλύψουν καθημερινές ή έκτακτες ανάγκες των Μελών μας. Ενδεικτικά μπορούν να παρέχουν συνοδεία (π.χ. σε μια υπηρεσία, σε μια κοινωνική εκδήλωση, σε πολιτικές δραστηριότητες, εκδρομές, νοσοκομεία κλπ.)

Στα πλαίσια λειτουργίας του Συνδέσμου διενεργούνται προγράμματα με σκοπό την ευαισθητοποίηση του κοινού σε θέματα Αναπηρίας της Όρασης. Για τον σκοπό αυτό έχει δημιουργηθεί οπτικοακουστικό (DVD) και έντυπο υλικό τα οποία έχουν λάβει έγκριση από το Τμήμα Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας με την υπ. αρ. απόφαση: 3/12-05-2011 ώστε να χρησιμοποιούνται και να διανέμονται σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Εκτός από τα σχολεία, πανεπιστήμια και σχολές, πραγματοποιούμε βιωματικά σεμινάρια σε υπηρεσίες, νοσοκομεία, οργανώσεις και επιχειρήσεις με σκοπό να βελτιώσουμε την καθημερινότητα και την αντιμετώπιση του τυφλού ατόμου που τυχόν θα απευθυνθεί σε αυτούς του φορείς.

Ανά διαστήματα διενεργούμε προγράμματα εκπαίδευσης ηλεκτρονικών υπολογιστών για τα Μέλη μας. Η εκπαίδευση πραγματοποιείται τόσο σε αρχάριους όσο και σε προχωρημένους χρήστες. Η χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή γίνεται μέσω ειδικών προγραμμάτων μεγέθυνσης οθόνης για μερικώς βλέποντες και με ειδικά προγράμματα ηχητικής ανάγνωσης οθόνης για ολικά τυφλούς

Στα πλαίσια αναβάθμισης των υπηρεσιών μας και της αποδοτικότερης λειτουργίας της Περιφερειακής μας, κατευθυνθήκαμε προς τη δημιουργία επιτροπής νεολαίας. Αφού δημιουργήθηκε και συντάχθηκε ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής Νεολαίας του ΠΣΤ – ΠΕΚΜ και κατόπιν της Γενικής Συνελεύσεως της Επιτροπής την 17η Ιουνίου 2015, προκηρύχθηκαν εκλογές την 1η Ιουλίου 2015 και αναδείχθηκε η Επιτροπή, η οποία απαρτίζεται από νέους, μέλη του Συνδέσμου. Με δεδομένο το γεγονός της ανάδειξης των αναγκών των νέων σε ηλικία μελών από την Επιτροπή και την συνακόλουθη συνεπικουρία και συμμετοχή τους στις δράσεις της Περιφερειακής μας, θα μας δοθεί η ευκαιρία να παρέχουμε βέλτιστες υπηρεσίες και προοπτικές για τις ανάγκες της συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας.

                     thagenio                         

 

 

Διατηρούμε τράπεζα αίματος της Περιφερειακής μας σε συνεργασία με το Θεαγένειο Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης. Οι ενδιαφερόμενοι εθελοντές αιμοδότες μπορούν να απευθύνονται είτε στο Νοσοκομείο είτε στις προγραμματισμένες αιμοδοσίες που διενεργούμε στα γραφεία του Συνδέσμου. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλείτε στη Κοινωνική Υπηρεσία (2310-250111, εσωτερικό 116). 

 

 

Στο Σύνδεσμο λειτουργεί υπηρεσία αυτόματου τηλεφωνητή όπου παρέχεται η δυνατότητα στα Μέλη να ενημερώνονται για τα τρέχοντα νέα, δραστηριότητες, παροχές κλπ. 

Για πρόσβαση στην Υπηρεσία καλέστε στο τηλεφωνικό κέντρο 2310-250111 επιλέγοντας το εσωτερικό 7