Κύριο περιεχόμενο

Μήνυμα ειδοποίησης

Η υπηρεσία της Γραμματείας πραγματοποιεί την διαδικασία εγγραφής στο Σύνδεσμο των ατόμων με πρόβλημα όρασης. Αναλαμβάνει την ενημέρωση των Μελών σε θέματα που σχετίζονται με τον χώρο όπως συνδικαλιστικά θέματα, νομικά, επαγγελματικά και δραστηριότητες (π.χ. εκδρομές, εκδηλώσεις, συγκεντρώσεις κλπ). Αναλαμβάνει την διασύνδεση των Μελών μας με την Διοίκηση και επιμελείται των λειτουργικών ζητημάτων της Περιφερειακής μας Ένωσης σε συνεργασία με την Κεντρική Διοίκηση αλλά και με τους υπόλοιπους συνδικαλιστικούς Φορείς.