Κύριο περιεχόμενο

Μήνυμα ειδοποίησης

Το Δίκτυο Εθελοντών δημιουργήθηκε στο Σύνδεσμο το 2011, λειτουργεί υπό την εποπτεία της Κοινωνικής Υπηρεσίας και η εκπαίδευση των εθελοντών παρέχεται από την Υπηρεσία Κινητικότητας. Οι εθελοντές μας μπορούν να καλύψουν καθημερινές ή έκτακτες ανάγκες των Μελών μας. Ενδεικτικά μπορούν να παρέχουν συνοδεία (π.χ. σε μια υπηρεσία, σε μια κοινωνική εκδήλωση, σε πολιτικές δραστηριότητες, εκδρομές, νοσοκομεία κλπ.)