Κύριο περιεχόμενο

Μήνυμα ειδοποίησης

Μετά τις αρχαιρεσίες του έτους 2022 η σύνθεση της Διοικούσας Επιτροπής είναι η εξής:

Πρόεδρος                          :  Χρήστος Κεσόγλου

Αντιπρόεδρος                     :  Ιωάννα Ζαχαρού

Γεν. Γραμματέας                 :  Αικατερίνη Λορέντζου

Ταμίας                               :  Νικόλαος Χατζηδάφνης

Οργαν.  Γραμματέας            :  Δημήτριος Μισερλής

Μέλος                                :  Στυλιανός Καζεπίδης

Μέλος                                :  Νικόλαος Τικτόπουλος

 

 

Εξελεγκτική Επιτροπή:

Πρόεδρος: Χαράλαμπος Τοκατλίδης

Αναπληρώτρια Πρόεδρος: Μαρία Τζάλλα

Μέλος: Παρασκευάς Αμπατζής