Κύριο περιεχόμενο

Μήνυμα ειδοποίησης

Μετά τις αρχαιρεσίες του έτους 2018 η σύνθεση της Διοικούσας Επιτροπής είναι η εξής:

Πρόεδρος                           :  Χρήστος Κεσόγλου

Αντιπρόεδρος                     :  Ιωάννα Ζαχαρού

Γεν. Γραμματέας                 :  Αικατερίνη Λορέντζου

Ταμίας                               :  Νικόλαος Χατζηδάφνης

Οργαν.  Γραμματέας            :  Παναγιώτης Καρακώστας

Μέλος                                 :  Στυλιανός Καζεπίδης

Μέλος                                 :  Νικόλαος Τικτόπουλος