Κύριο περιεχόμενο

Μήνυμα ειδοποίησης

Παρέχει εξατομικευμένη συμβουλευτική και παρέμβαση σε άτομα με πρόβλημα όρασης, τις οικογένειές τους καθώς επίσης σε κοινωνικές ομάδες, οργανισμούς/επιτροπές και κοινότητες. Μέσω της κοινωνικής έρευνας διακρίνονται οι ατομικές ανάγκες των Μελών μας με στόχο την αρτιότερη και στοχευμένη παρέμβαση. Πραγματοποιούμε διασύνδεση και εκπροσώπηση των Μελών μας σε φορείς, υπηρεσίες και οργανισμούς (ασφαλιστικά ταμεία, κέντρο πιστοποίησης αναπηρίας κλπ.)