Κύριο περιεχόμενο

Μήνυμα ειδοποίησης

Στα πλαίσια λειτουργίας του Συνδέσμου διενεργούνται προγράμματα με σκοπό την ευαισθητοποίηση του κοινού σε θέματα Αναπηρίας της Όρασης. Για τον σκοπό αυτό έχει δημιουργηθεί οπτικοακουστικό (DVD) και έντυπο υλικό τα οποία έχουν λάβει έγκριση από το Τμήμα Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας με την υπ. αρ. απόφαση: 3/12-05-2011 ώστε να χρησιμοποιούνται και να διανέμονται σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Εκτός από τα σχολεία, πανεπιστήμια και σχολές, πραγματοποιούμε βιωματικά σεμινάρια σε υπηρεσίες, νοσοκομεία, οργανώσεις και επιχειρήσεις με σκοπό να βελτιώσουμε την καθημερινότητα και την αντιμετώπιση του τυφλού ατόμου που τυχόν θα απευθυνθεί σε αυτούς του φορείς.