Κύριο περιεχόμενο

Μήνυμα ειδοποίησης

Ανά διαστήματα διενεργούμε προγράμματα εκπαίδευσης ηλεκτρονικών υπολογιστών για τα Μέλη μας. Η εκπαίδευση πραγματοποιείται τόσο σε αρχάριους όσο και σε προχωρημένους χρήστες. Η χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή γίνεται μέσω ειδικών προγραμμάτων μεγέθυνσης οθόνης για μερικώς βλέποντες και με ειδικά προγράμματα ηχητικής ανάγνωσης οθόνης για ολικά τυφλούς